Registar


< < < < <

R. br.

Broj sertifikata

Naziv i adresa sertifikovane organizacije

Kriterijum sertifikacije

Predmet i područje sertifikacije
(obim aktivnosti i lokacije)

Datum izdavanja sertifikata

Status* sertifikata (suspendovan/povučen)

Datum suspendovanja/povlačenja sertifikata

1.

5/2011

„Dis Public“ d.o.o.
Braće Jerković 111,
11000 Beograd, Srbija

SRPS ISO 9001:2008

Štampanje
Lokacije: videti kolonu 3

26.12.2011.

Suspendovan
Povučen

10.12.2013.
10.03.2013.

2.

5/2012

„Elisa Pro“ d.o.o.
T.C. Plato Zelena pijaca, Lam. B-1,
26000 Pančevo, Srbija
Pogon na adresi Nikole Pašića bb, Slobodna zona, 18300 Pirot, Srbija

SRPS ISO 9001:2008

SRPS ISO 14001:2005

Proizvodnja sredstava za pranje i čišćenje,
sredstava za ličnu higijenu i kozmetičkih sredstava
Lokacije: videti kolonu 3

23.02.2012.

Suspendovan
Povučen

15.02.2013.
15.05.2013.

3.

6/2012

„Elisa Pro“ d.o.o.
T.C. Plato Zelena pijaca, Lam. B-1,
26000 Pančevo, Srbija
Pogon na adresi JNA 45,
26220 Kovin, Srbija

SRPS ISO 9001:2008

SRPS ISO 14001:2005

Proizvodnja ambalaže
Lokacije: videti kolonu 3

23.02.2012.

Suspendovan
Povučen

15.02.2013.
15.05.2013.

4.

18/2012

“Beli Lav” d.o.o.
Kneza Miloša 133,
11450 Sopot, Srbija

SRPS ISO 9001:2008

Izvođenje specijalizovanih građevinskih radova i iznajmljivanje    
mehanizacije i opreme za izvođenje građevinskih radova
Lokacije: videti kolonu 3

27.09.2012.

Suspendovan
Povučen

17.09.2013.
17.10.2013.

5.

1/2011

“Ekozaštita” d.o.o.
Gandijeva 55a,
11070 Beograd, Srbija

SRPS ISO 9001:2008

SRPS ISO 14001:2005

SRPS OHSAS 18001:2008

Dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija, fumigacija, uklanjanje rastinja
Lokacije: videti kolonu 3

05.09.2011.

Suspendovan
Povučen

03.10.2013.
03.01.2014.

6.

20/2012

“Bim Promet” d.o.o.
dr Zore Ilić Obradović
36000 Kraljevo, Srbija

Preporuke FAO/WHO Codex Alimentarius Commission
CAC/RCP 1-1969 rev. 4 (2003)

Proizvodnja makarona, rezanaca
i sličnih proizvoda od brašna
Lokacije: videti kolonu 3

05.11.2012.

Suspendovan
Povučen

24.12.2013.
27.12.2013.

7.

2/2012

SUR “Hipodorm”
Paje Marganovića bb,
26000 Pančevo, Srbija

Preporuke FAO/WHO Codex Alimentarius Commission
CAC/RCP 1-1969 rev. 4 (2003)

Restoran domaće kuhinje
Lokacije: videti kolonu 3

23.01.2012.

Suspendovan
Povučen

17.01.2014.
20.01.2014.

8.

26/2012

„J&J Technologies“  d.o.o.
Stanoja Bugarskog 37,
11400 Mladenovac, Srbija

SRPS ISO 9001:2008

Proizvodnja mašinskih konstrukcija
Lokacije: videti kolonu 3

05.12.2012.

Povučen

30.01.2014.

9.

27/2012

„J&J Technologies“  d.o.o.
Stanoja Bugarskog 37,
11400 Mladenovac, Srbija

SRPS ISO 14001:2005

Proizvodnja mašinskih konstrukcija
Lokacije: videti kolonu 3

05.12.2012.

Povučen

30.01.2014.

10.

33/2012

„Rekultivizacija i ozelenjavanje“ d.o.o.
Nikole Tesle b.b.,
12208 Kostolac, Srbija

SRPS ISO 14001:2005

Rekultivizacija i ozelenjavanje
Lokacije: videti kolonu 3

25.12.2012.

Suspendovan
Povučen

13.01.2014.
14.04.2014.

11.

34/2012

„Rekultivizacija i ozelenjavanje“ d.o.o.
Nikole Tesle b.b.,
12208 Kostolac, Srbija

SRPS OHSAS
18001:2008

Rekultivizacija i ozelenjavanje
Lokacije: videti kolonu 3

25.12.2012.

Suspendovan
Povučen

13.01.2014.
14.04.2014.

12.

MS201013

“Blizanci” d.o.o.
Blagoja Parovića 116a,
78000 Banja Luka,
Bosna i Hercegovina

SRPS ISO 9001:2008

Proizvodnja i punjenje toner kaseta i tintnih patrona i testiranje izdašnosti u skladu sa standardima ISO/IEC 19752, 19798, 24711, 24712
Lokacije: videti kolonu 3

29.06.2013.

Suspendovan
Povučen

18.06.2014.
18.06.2014.

13.

MS201113

“Blizanci” d.o.o.
Blagoja Parovića 116a,
78000 Banja Luka,
Bosna i Hercegovina

SRPS ISO 14001:2005

Proizvodnja i punjenje toner kaseta i tintnih patrona i testiranje izdašnosti u skladu sa standardima ISO/IEC 19752, 19798, 24711, 24712
Lokacije: videti kolonu 3

29.06.2013.

Suspendovan
Povučen

18.06.2014.
18.06.2014.

14.

MS200813

PTR “L - Plast comerc”
Bulevar Nemanjića bb,
Pijaca Boško Buha, lokal 9,
18000 Niš, Srbija

SRPS ISO 9001:2008

Proizvodnja
štampane i neštampane fleksibilne ambalaže od polietilena
Lokacije: videti kolonu 3

05.06.2013.

Suspendovan
Povučen

23.06.2014.
22.08.2014.

15.

22/2012

“Podgorac” d.o.o.
14252 Kamenica  Valjevska b.b, Srbija

SRPS ISO 9001:2008

Proizvodnja hidrauličnih creva i metalnih rezervnih delova
Lokacije: videti kolonu 3

09.11.2012.

Povučen

09.10.2014.

16.

MS203613

„AŽD Saobraćajni sistemi“ d.o.o.
Risanska 10a, 11000 Beograd, Srbija

SRPS ISO 9001:2008

Projektovanje, montaža i održavanje
signalno-sigurnosnih uređaja za železničke sisteme
Lokacije: videti kolonu 3

29.11.2013.

Povučen

14.10.2014.

17.

MS201813

„Blažić Company“ d.o.o.
Senajska 11,
11235 Mali Požarevac, Srbija

SRPS ISO 9001:2008

Izgradnja i održavanje puteva i autoputeva
Lokacije: videti kolonu 3

27.09.2013.

Suspendovan
Povučen

20.10.2014.
21.01.2015.

18.

MS201913

„Blažić Company“ d.o.o.
Senajska 11,
11235 Mali Požarevac, Srbija

SRPS ISO 14001:2005

Izgradnja i održavanje puteva i autoputeva
Lokacije: videti kolonu 3

27.09.2013.

Suspendovan
Povučen

20.10.2014.
21.01.2015.

19.

MS202013

„Blažić Company“ d.o.o.
Senajska 11,
11235 Mali Požarevac, Srbija

SRPS OHSAS 18001:2008

Izgradnja i održavanje puteva i autoputeva
Lokacije: videti kolonu 3

27.09.2013.

Suspendovan
Povučen

20.10.2014.
21.01.2015.

20.

MS202513

„Mitrašinović“ d.o.o.
Šalinačka 3b,
11300 Smederevo, Srbija

SRPS ISO 9001:2008

Izrada opreme za održavanje puteva, izrada čeličnih konstrukcija i mašinska obrada
Lokacije: videti kolonu 3

31.10.2013.

Suspendovan
Povučen

29.10.2014.
28.01.2015.

21.

MS202613

„Mitrašinović“ d.o.o.
Šalinačka 3b,
11300 Smederevo, Srbija

SRPS ISO 14001:2005

Izrada opreme za održavanje puteva, izrada čeličnih konstrukcija i mašinska obrada
Lokacije: videti kolonu 3

31.10.2013.

Suspendovan
Povučen

29.10.2014.
28.01.2015.

22.

MS202713

„Mitrašinović“ d.o.o.
Šalinačka 3b,
11300 Smederevo, Srbija

SRPS OHSAS 18001:2008

Izrada opreme za održavanje puteva, izrada čeličnih konstrukcija i mašinska obrada
Lokacije: videti kolonu 3

31.10.2013.

Suspendovan
Povučen

29.10.2014.
28.01.2015.

23.

MS203413

„Carbo“ d.o.o.
Balkanska 1, 22230 Inđija, Srbija

SRPS ISO 9001:2008

Proizvodnja delova od gume
Lokacije: videti kolonu 3

28.11.2013.

Povučen

22.11.2014.

24.

MS203513

„Carbo“ d.o.o.
Balkanska 1, 22230 Inđija, Srbija

SRPS ISO 14001:2005

Proizvodnja delova od gume
Lokacije: videti kolonu 3

28.11.2013.

Povučen

22.11.2014.

25.

MS200213

“Interkomerc” a.d.
Terazije 27, 11000 Beograd, Srbija

SRPS ISO 9001:2008

Unutrašnja i spoljna trgovina
Lokacije: videti kolonu 3

04.02.2013.

Povučen

02.02.2015.

26.

19/2012

“Interkomerc” a.d.
Terazije 27, 11000 Beograd, Srbija

SRPS ISO 14001:2005

Unutrašnja i spoljna trgovina
Lokacije: videti kolonu 3

28.09.2012.

Povučen

02.02.2015.

27.

MS200113

DVADESETPRVI MAJ
 FABRIKA TURBOMOTORA I TRANSMISIJA d.o.o.
Oslobođenja 1,
11090 Beograd, Srbija

SRPS ISO 9001:2008

Proizvodnja delova i opreme za motorna vozila
Lokacije: videti kolonu 3

15.01.2013.

Povučen

12.12.2014.

28.

MS200514

Miloš Đorđević Preduzetnik,
Zanatska radnja za proizvodnju ambalaže od plastike  Džurovo-Prijepolje

Džurovo bb, Džurovo-Prijepolje, Srbija

SRPS ISO 9001:2008

Proizvodnja PVC kanti za podzemne kontejnere
Lokacije: videti kolonu 3

19.02.2014.

Suspendovan
Povučen

11.02.2015.
11.02.2015.

29.

MS200614

Miloš Đorđević Preduzetnik,
Zanatska radnja za proizvodnju ambalaže od plastike  Džurovo-Prijepolje

Džurovo bb, Džurovo-Prijepolje, Srbija

SRPS ISO 14001:2005

Proizvodnja PVC kanti za podzemne kontejnere
Lokacije: videti kolonu 3

19.02.2014.

Suspendovan
Povučen

11.02.2015.
11.02.2015.

30.

MS200814

SZR „Milanović“
Veljka Dugoševića bb,
12300 Petrovac na Mlavi, Srbija

Preporuke FAO/WHO Codex Alimentarius Commission
CAC/RCP 1-1969 rev. 4 (2003)

Proizvodnja i prodaja pekarskih proizvoda
Lokacije: videti kolonu 3

10.03.2014.

Suspendovan
Povučen

25.02.2015.
25.02.2015.

31.

MS200413

„Proces projekt inženjering“ d.o.o.
Prote Mateje 70a,
11000 Beograd, Srbija

SRPS ISO 9001:2008

Projektovanje i inženjering
(u oblasti: naftne, hemijske i petrohemijske industrije, industrije voda, proizvodnje energije, zaštita od požara, zaštita životne sredine)
Lokacije: videti kolonu 3

12.04.2013.

Povučen

06.04.2015.

32.

MS201413

„Politehnička škola“ Požarevac Jovana Šerbanovića 5,
12000 Požarevac, Srbija

SRPS ISO 9001:2008

Srednje obrazovanje
Lokacije: videti kolonu 3

08.07.2013.

Povučen

10.07.2015.

33.

MS201114

„Beovrt“ d.o.o.
Vojvode Stepe 171,
11040 Beograd, Srbija

SRPS ISO 9001:2008

Projektovanje, podizanje i održavanje zelenih površina; biodekoracija enterijera
Lokacije: videti kolonu 3

23.04.2014.

Povučen

24.03.2016.

34.

MS201214

„Beovrt“ d.o.o.
Vojvode Stepe 171,
11040 Beograd, Srbija

SRPS ISO 14001:2005

Projektovanje, podizanje i održavanje zelenih površina; biodekoracija enterijera
Lokacije: videti kolonu 3

23.04.2014.

Povučen

24.03.2016.

35.

MS201314

„Beovrt“ d.o.o.
Vojvode Stepe 171,
11040 Beograd, Srbija

SRPS OHSAS 18001:2008

Projektovanje, podizanje i održavanje zelenih površina; biodekoracija enterijera
Lokacije: videti kolonu 3

23.04.2014.

Povučen

24.03.2016.

36.

MS202615

„Puliservice“ S.r.l.
Via G. Melacrino 13,
89125 Reggio Calabria, Italia

OHSAS 18001:2007

Realizzazione di servizi di pulizia ordinaria, strordinaria e di servizi di disinfezione
Lokacije: videti kolonu 3

05.05.2015.

Povučen

04.04.2016.

37.

MS201115

SZTR klanica i prerada mesa„Đokić“
Rupljevo,
31237 Roge, Srbija

Preporuke FAO/WHO Codex Alimentarius Commission
CAC/RCP 1-1969 rev. 4 (2003)

Klanje svinja i goveda; proizvodnja, skladištenje i distribucija mesa i proizvoda od mesa
Lokacije: videti kolonu 3

23.02.2015.

Povučen

15.04.2016.

38.

MS203915

„Netico Solutions“ d.o.o.
Hilandarska 20,
18000 Niš, Srbija

SRPS OHSAS 18001:2008

Razvoj i inženjering sistema i softvera za nadzor i upravljanje u oblasti elektro-energetike, naftne i gasne industrije, telekomunikacija, i podrške upravljanju poslovnim i industrijskim procesima
Lokacije: videti kolonu 3

13.07.2015.

Povučen

19.08.2016.

39.

MS205915

„Budimka“ a.d.
Zlatiborska bb,
32210, Požega, Srbija

Preporuke FAO/WHO Codex Alimentarius Commission CAC/RCP 1-1969 rev. 4 (2003)

Prerada voća i povrća
Lokacije: videti kolonu 3

27.11.2015.

Suspendovan
Povučen

05.12.2016.
20.03.2017.

40.

MS203215

“Dolina Morave” d.o.o.
Šumadijski trg 6a,
11000 Beograd, Srbija

Preporuke FAO/WHO Codex Alimentarius Commission CAC/RCP 1-1969 rev. 4 (2003)

Prerada voća i povrća
Lokacije: Bošnjane, Varvarin, Srbija

05.06.2015.

Suspendovan
Povučen

16.12.2016.
20.03.2017.

41.

MS202215

„Mesara Kalik“ d.o.o.
Nehruova 53a,
11070 Novi Beograd, Srbija

Preporuke FAO/WHO Codex Alimentarius Commission CAC/RCP 1-1969 rev. 4 (2003)

Proizvodnja proizvoda od mesa
Lokacije: Vojvođanska 534a, 11271 Surčin, Srbija

15.04.2015.

Povučen

21.04.2017.

42.

MS202815

Centar za kvalitet Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu
Sestre Janjić 6,
34000 Kragujevac, Srbija

SRPS ISO
9001:2008

Naučno-istraživački rad i konsalting u oblasti inženjerskog menadžmenta
Lokacije: videti kolonu 3

15.05.2015.

Povučen

10.05.2017.

43.

MS206015

Dom zdravlja „Vizim“ Beograd
Knez Miletina 36,
11000 Beograd, Srbija

SRPS ISO
9001:2008

Pružanje zdravstvenih usluga
Lokacije: videti kolonu 3

27.11.2015.

Povučen

10.05.2017.

44.

MS203815

„Grafiprof“ d.o.o.
Braće Krsmanović 23,
11000 Beograd, Srbija

SRPS ISO
9001:2008

Štampanje i ostale štamparske usluge
Lokacije: videti kolonu 3

06.07.2015.

Povučen

13.07.2017.

45.

MS204315

„NIS“ a.d. Novi Sad
Pogon za proizvodnju pijaće vode
Cara Uroša bb,
22409 Jazak, Srbija

SRPS ISO
9001:2008

Proizvodnja prirodne izvorske vode i osvežavajućih bezalkoholnih pića.
Lokacije: Cara Uroša bb, 22409 Jazak, Srbija; Put Šajkaškog odreda 2, Šangaj, 21000 Novi Sad, Srbija; Naradnog fronta 12, 21000 Novi Sad, Srbija.

27.08.2015.

Povučen

09.10.2017.

46.

MS204415

„NIS“ a.d. Novi Sad
Pogon za proizvodnju pijaće vode
Cara Uroša bb,
22409 Jazak, Srbija

CAC/RCP 1-1969 rev. 4 (2003)

Proizvodnja prirodne izvorske vode i osvežavajućih bezalkoholnih pića.
Lokacije: Cara Uroša bb, 22409 Jazak, Srbija; Put Šajkaškog odreda 2, Šangaj, 21000 Novi Sad, Srbija; Naradnog fronta 12, 21000 Novi Sad, Srbija.

27.08.2015.

Povučen

09.10.2017.

47.

MS206616

„Od temelja do krova“ d.o.o.
Užička 21, 26300 Vršac, Srbija

SRPS ISO
9001:2008

Trgovina građevinskim materijalom
Lokacije: videti kolonu 3

04.11.2016.

Suspendovan
Povučen

15.01.2018.
22.02.2018.

48.

MS207716

„Evrokomerc“ d.o.o.
Ive Lole Ribara 2,
37220 Brus, Srbija

SRPS ISO 9001:2015

Projekotovanje i proizvodnja pneumatskih i hidrauličnih crevovoda, cevovoda i priključaka.
Lokacije: Miće Milića bb, 37230 Aleksandrovac, Srbija

18.11.2016.

Povučen

15.01.2018.

49.

MS207816

„Evrokomerc“ d.o.o.
Ive Lole Ribara 2,
37220 Brus, Srbija

SRPS ISO 14001:2015

Projekotovanje i proizvodnja pneumatskih i hidrauličnih crevovoda, cevovoda i priključaka.
Lokacije: Miće Milića bb, 37230 Aleksandrovac, Srbija

18.11.2016.

Povučen

15.01.2018.

50.

MS207916

„Evrokomerc“ d.o.o.
Ive Lole Ribara 2,
37220 Brus, Srbija

SRPS ISO 9001:2008

Projekotovanje i proizvodnja pneumatskih i hidrauličnih crevovoda, cevovoda i priključaka.
Lokacije: Miće Milića bb, 37230 Aleksandrovac, Srbija

18.11.2016.

Povučen

15.01.2018.

51.

MS208016

„Evrokomerc“ d.o.o.
Ive Lole Ribara 2,
37220 Brus, Srbija

SRPS ISO 14001:2005

Projekotovanje i proizvodnja pneumatskih i hidrauličnih crevovoda, cevovoda i priključaka.
Lokacije: Miće Milića bb, 37230 Aleksandrovac, Srbija

18.11.2016.

Povučen

15.01.2018.

52.

MS205616

„Spas“ d.o.o. Jagodina
Prvomajska 14/1,
35000 Jagodina, Srbija

SRPS ISO 9001:2008

Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje električnih i telekomunikacionih vodova
Lokacije: Kralja Petra I broj 6, 35000 Jagodina, Srbija; Radojice Solunca bb, 35000 Jagodina, Srbija

29.09.2016.

Suspendovan
Povučen

15.01.2018.
23.02.2018.

53.

MS205716

„Spas“ d.o.o. Jagodina
Prvomajska 14/1,
35000 Jagodina, Srbija

SRPS ISO 14001:2005

Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje električnih i telekomunikacionih vodova
Lokacije: Kralja Petra I broj 6, 35000 Jagodina, Srbija; Radojice Solunca bb, 35000 Jagodina, Srbija

29.09.2016.

Suspendovan
Povučen

15.01.2018.
23.02.2018.

54.

MS205816

„Spas“ d.o.o. Jagodina
Prvomajska 14/1,
35000 Jagodina, Srbija

SRPS OHSAS 18001:2008

Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje električnih i telekomunikacionih vodova
Lokacije: Kralja Petra I broj 6, 35000 Jagodina, Srbija; Radojice Solunca bb, 35000 Jagodina, Srbija

29.09.2016.

Suspendovan
Povučen

15.01.2018.
23.02.2018.

55.

MS205916

„Spas“ d.o.o. Jagodina
Prvomajska 14/1,
35000 Jagodina, Srbija

SRPS EN ISO 50001:2012

Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje električnih i telekomunikacionih vodova
Lokacije: Kralja Petra I broj 6, 35000 Jagodina, Srbija; Radojice Solunca bb, 35000 Jagodina, Srbija

29.09.2016.

Suspendovan
Povučen

15.01.2018.
23.02.2018.

56.

MS200416

JKP „Parking servis“ Niš
Svetozara Markovića 27,
18000 Niš, Srbija

SRPS ISO 9001:2008

Upravljanje javnim parkiralištima
Lokacije: Svetozara Markovića 27, Niš, Srbija; Orlovića Pavla 24, Niš, Srbija; Bulevar Cara Konstantina bb, Niš, Srbija; Zetska bb, Niš, Srbija; Sinđelićev Tr bb, Niš, Srbija.

25.01.2016.

Suspendovan

22.02.2018.

57.

MS200516

JKP „Parking servis“ Niš
Svetozara Markovića 27,
18000 Niš, Srbija

SRPS ISO/IEC 27001:2014

Upravljanje javnim parkiralištima
Lokacije: Svetozara Markovića 27, Niš, Srbija; Orlovića Pavla 24, Niš, Srbija; Bulevar Cara Konstantina bb, Niš, Srbija; Zetska bb, Niš, Srbija; Sinđelićev Tr bb, Niš, Srbija.

25.01.2016.

Suspendovan

22.02.2018.

* Pod suspenzijom, sertifikat je privremeno stavljen van snage.
  Povlačenjem, sertifikat je trajno stavljen van snage.

 

povratak na početnu stranu