Usluge


MSCertification d.o.o. pruža usluge sertifikacije:

  • sistema menadžmenta kvalitetom (prema standardu SRPS ISO 9001:2008),
  • sistema menadžmenta životnom sredinom (prema standardu SRPS ISO 14001:2005 ),
  • sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu (prema standardu SRPS OHSAS 18001:2008),

___________________________________________________________________________

  • sistema menadžmenta bezbednošću hrane (prema standardu SRPS ISO 22000:2007),
  • sistema menadžmenta bezbednošću informacija (prema standardu SRPS ISO/IEC 27001:2011),
  • sistema menadžmenta energijom (prema standardu SRPS ISO 50001:2012) i
  • HACCP sistema (prema CAC/RC 1-1969, Rev. 4 2003).


za odobren obim akreditacije. Detalje o obimu akreditacije možete pogledati ovde.

Pored sertifikacije sistema menadžmenta MSCertification d.o.o. nudi i usluge provere i ocene dobavljača prema različitim kriterijumima (ISO standardi, granski standardi, ugovori, i sl.).

MSCertification d.o.o. nudi i usluge obuke internih proveravača sistema menadžmenta prema Vašim potrebama u pogledu trajanja, mesta i vremena izvođenja obuke. 

 

povratak na početnu stranu

 

Preuzimanje dokumenata

- Brošura ISO 9001 (.pdf_709KB)
- Brošura ISO 14001 (.pdf_879KB)
- Brošura OHSAS 18001
(.pdf_799KB)

- Sertifikacioni ciklus (.pdf_677KB)
- Prijava za sertifikaciju (.doc_272KB)