Usluge


MSCertification d.o.o. pruža usluge sertifikacije:

 • sistema menadžmenta kvalitetom (prema standardu SRPS ISO 9001:2015),
 • sistema menadžmenta životnom sredinom (prema standardu SRPS ISO 14001:2015 ),
 • sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu (prema standardu SRPS ISO 45001:2018),

___________________________________________________________________________

 • sistema menadžmenta bezbednošću hrane (prema standardu SRPS EN ISO 22000:2018),
 • sistema menadžmenta bezbednošću informacija (prema standardu SRPS ISO/IEC 27001:2014),
 • sistema menadžmenta energijom (prema standardu SRPS EN ISO 50001:2018),
 • sistema menadžmenta kontinuitetom poslovanja (prema standardu SRPS EN ISO 22301:2020),
 • sistema menadžmenta uslugama (prema standardu SRPS ISO/IEC 20000-1:2018),
 • sistema menadžmenta protiv mita (prema standardu SRPS ISO 37001:2017),
 • sistema menadžmenta uslugama prevođenja (prema stadardu SRPS EN ISO 17100:2017),
 • sistema biokontaminacijske kontrole - proces pranja tekstila u perionicama (prema standardu SRPS EN 14065:2017),
 • GMP - Dobra proizvođačka praksa za kozmetiku (prema standardu SRPS EN ISO 22716:2011),
 • HACCP sistema (prema CAC/RC 1-1969, Rev. 4 2003).


za odobren obim akreditacije. Detalje o obimu akreditacije možete pogledati ovde.

Pored sertifikacije sistema menadžmenta MSCertification d.o.o. nudi i usluge provere i ocene dobavljača prema različitim kriterijumima (ISO standardi, granski standardi, ugovori, i sl.).

MSCertification d.o.o. nudi i usluge obuke internih proveravača sistema menadžmenta prema Vašim potrebama u pogledu trajanja, mesta i vremena izvođenja obuke. 

povratak na početnu stranu

Preuzimanje dokumenata

- Sertifikacioni ciklus (.pdf_677KB)
- Prijava za sertifikaciju (.doc_272KB)