Akreditacija


Management Systems Certification je akreditovan prema standardu SRPS ISO/IEC 17021-1:2015 od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS) za obavljanje poslova sertifikacije sistema menadžmenta kvalitetom (SRPS ISO 9001:2015), sistema menadžmenta životnom sredinom (SRPS ISO 14001:2015) i sistema menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu (SRPS ISO 45001:2018) - broj akreditacije 08-010.

Na taj način obezbeđen je objektivan dokaz kompetentnosti i nepristrasnosti rada našeg sertifikacionog tela. Posedovanje naših sertifikata predstavlja vredan dokaz poštovanja i primene savremenih principa poslovanja.

Management Systems Certification i usluge koje su izvan obima akreditacije obavlja poštujući principe kompetentosti, nepristrasnosti i objektivnosti. 

povratak na početnu stranu

Preuzimanje dokumenata

- Sertifikat o akreditaciji (.pdf_205KB)
- Obim akreditacije (.pdf_0,98MB)

Zašto akreditovan sertifikat
- Video IAF (youtube)