Home


Ponosni na partnerstvo sa DEKRA. Usmereni na visoka dostignuća.

DEKRA je kompanija aktivna u oblasti bezbednosti već skoro 100 godina. Osnovana 1925. godine u Berlinu, kao Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein e.V (Nemačko udruženje za nadzor vozila), danas je najveća nemačka i jedna od vodećih svetskih ekspertskih organizacija. U 2022. godini DEKRA je ostvarila promet usluga u vrednosti od preko 3.8 milijardi EUR, trenutno zapošljava preko 45.000 ljudi u više od 50 zemalja na 5 kontinenata. DEKRA ostvaruje konstantan rast u poslednjim godinama sa veoma pozitivnim projekcijama rasta u godinama koje dolaze.

Pored potvrđene tehničke ekspertize, DEKRA brend je globalno poznat i prihvaćen od strane najvećih svetksih kompanija. Zahvaljujući visokom kvalitetu svojih usluga i njihovoj dostupnosti i rasprostranjenosti, kao i pokazanoj nepristrasnoti i pouzdanosti, ali i sponzorstvima i društveno odgovornom poslovanju, DEKRA brend se našao na listi 50 najvrednijih nemačkih brendova sa vrednošću od 198 miliona EUR (izvor: www.bestgermanbrands.com/en/). Time je DEKRA svojim klijentima omogućila dodatnu vrednost i prepoznatljivost, čime su stvoreni predulsovi za dalje promovosanje i širenje DEKRA ideje i vizije.

Širok opseg usluga koje DEKRA pruža, grupisane su u 3 poslovne jedinice: „Automotive“, „Industrial“, „Personell“, i obuhvataju profesionalne i inovativne usluge u oblastima: testiranja vozila, izveštaja o štetama, analize akcidenata i tehničkih izveštaja, bezbednosnih testova, inicijalnog i stručnog usavršavanja, poslova agencije za zapošljavanje, sertfikacije, usluga u vezi sa životnom sredinom, testiranja materijala, pregleda građevina, savetovanja i stručnog publikovanja.

Za više informacija o DEKRA, molimo posetite: www.dekra.com i www.dekra-certification.com

DEKRA poslovne jedinice

Poslovna jedinica Automotive

DEKRA vas sigurno vodi do odredišta. Možete se osloniti na stručnost najvišeg nivoa u oblastima: ispitivanja vozila, izveštaja eksperata, menadžmenta korišćenih vozila, homologacije i odobrenja tipa, testiranja i namirenja potraživanja.

Poslovna jedinica Industrial

Zajedno sa DEKRA unapredite bezbednost ljudi i životnu sredinu - u građevinskom sektoru,  sektoru nekretnina, u oblastima instalacija, zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti, testiranja proizvoda i materijala i sertifikacije.

Poslovna jedinica Personell

Savremene tehnologije i procesi upravljanja zahtevaju kvalifikovano osoblje. DEKRA nudi po meri koncepte testiranja kvalifikacija, podržava klijente efikasnim rešenjima za zapošljavanje i ponudama za privremeno zapošljavanje.

DEKRA neutralna ekspertiza i internacionalno iskustvo

DEKRA je vodeći globalni pružalac usluga provera i sertifikacije, specijalizovana za oblasti bezbednosti, životne sredine i zdravlja. Ekspertiza DEKRA pokriva sisteme menadžmenta, kao i testiranje, inspekciju i sertifikaciju širokog opsega proizvoda, komponentni, medicinskih uređaja i opreme korišćene u hazardnim područjima. Takođe, DEKRA nudi i usluge sertifikacije osoblja, kao i namenske programe obuka i razvoja.

Jedna od prednosti saradnje sa DEKRA je dobijanje niza usluga iz jednog izvora. DEKRA nikada ne posmatra izolovano proizvode i procese svojih klijenata, već uvek u širem kontekstu. Kao nezavisna kompanija sa akreditovanom ekspertizom i 90 godina iskustva, DEKRA može pomoći da se sistematično razvije i unapredi kvalitet i pouzdanost u organizaciji.

DEKRA je snažno posvećena bezbednosti, održivosti i kvalitetu i zapošljava ljude koji su entuzijasti, inovitivni i sposobni da rešavaju probleme. Oni koriste svoje specijalizovano znanje da stvore vrednost u širokom opsegu industrija i sektora. Gde god da se Vaše poslovanje nalazi, DEKERA je blizu. Sa globalnim prisustvom i preko 500 partnera, u preko 50 zemalja, DEKRA je tu za Vas, kada god Vam je potrebna.